Werkloosheid gedaald

September 2013 — Het CBS maakte bekend dat de werkloosheid in augustus is gedaald tot 8,6 procent van de totale beroepsbevolking. In totaal waren er in augustus nog 683.000 mensen werkloos.

Minder werkloosheid onder jongeren

Werkeloosheid onder jongerenDe daling in de werkloosheid is vooral te zien onder de jongeren. Waren er in juli nog 148.000 jongeren werkloos, in augustus daalde dit getal naar 137.000. De daling van de werkloosheid betekent een ommekeer in de huidige economische trend, want in de afgelopen twee jaar is de werkloosheid alleen maar gestegen.

Consumentenvertrouwen niet gestegen

Ook al is de werkloosheid licht gedaald, de consumenten zijn nog steeds pessimistisch. Het consumentenvertrouwen is namelijk niet gestegen. Wel kwam het CBS tot de conclusie dat de consumenten het nu wel een gunstige tijd vinden om grote aankopen te doen. De consumenten zien hun eigen financiële situatie echter nog niet bepaald rooskleurig, hier zijn de meeste consumenten nog steeds negatief over.


Bovenstaande grafiek van NU.nl geeft het consumentenvertrouwen tot en met augustus 2013 goed weer.

Afbeelding: VPRO

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email