Schadevergoeding bij een ongeluk

via: letsel.info

via: letsel.info

In de letselschadebranche worden vergoedingen vaak gebaseerd op verwachtingen. Denk aan het inkomen dat men verwacht te gaan missen als gevolg van de letselschade. Maar ook pensioenschade als gevolg van gemiste inkomsten wordt berekent op basis van verwachtingen van de toekomst. In deze economisch lastige tijden is het voor de branche moeilijk om voorspellingen te doen.

Letselschade

Schade waar iemand anders voor aansprakelijk is wordt ook wel letselschade genoemd. De kosten als gevolg van letselschade kunnen verhaald worden op diegene die daarvoor aansprakelijk is. Het gaat hierbij niet alleen om materiële schade zoals medische kosten, maar ook gemiste inkomsten of smartengeld kunnen vergoed worden. Vaak zijn het lange en ingewikkelde procedures. Specialisten zoals een letselschade advocaat kunnen slachtoffers bijstaan in het proces. Zij hebben tevens ervaring met de berekeningen voor letselschade.

Berekeningen

Op dit moment is er in de branche veel te doen over de hoogte van vergoedingen. Onder andere de negatieve pensioenontwikkelingen in Nederland geven onzekerheid. Moet er met het berekenen van de pensioenschade rekening gehouden worden met de negatieve correcties op het pensioen? Want daalt het pensioen niet sowieso, ook als er geen sprake is van een ongeval. Daarnaast heeft ook de lage inflatie van de afgelopen maanden in Nederland invloed. Het CBS hanteert tot en met 2015 een rendement van 4,5% en een inflatie van 2,0%. Dit betekent concreet een rekenrente van 2,5%. Dit is echter al in 2011 vastgesteld. Momenteel is de inflatie met 1,10% in februari 2014 de laagste stand in de afgelopen 3,5 jaar. De vraag die daardoor opspeelt in de letselschadebranche is of er bij kortlopende berekeningen een andere rente gehanteerd moet worden. Het is echter niet te voorspellen hoe de economische situatie zich verder gaat ontwikkelen. Het blijft nu eenmaal onmogelijk om in de toekomst te kijken.

cbs21-568x312

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email