Renteverlaging in zicht door lage inflatie

ECB verlaagt rente met een kwartjeNovember 2013 — Op het moment hebben we te maken met een sterke euro en een hoge werkloosheid. Doordat we hierdoor met zijn allen minder koopkracht hebben, is de inflatie de afgelopen maanden gedaald. Sommige financieel specialisten zeggen dat we hierdoor zelfs het risico lopen op deflatie, oftewel een waardevermeerdering van ons geld.

Inflatie en het gevaar van deflatie

Mooi dat we dan meer koopkracht hebben, zou je denken. Voor de economie is deflatie echter niet zo goed, omdat mensen geneigd zijn om hun aankopen uit te stellen wanneer producten steeds goedkoper worden. Wanneer je een nieuwe televisie nodig hebt en je verwacht dat je die over een jaar veel goedkoper kan kopen, dan wacht je natuurlijk nog even met investeren. Hierdoor lopen de bestedingen terug, wat nadelig is voor de economie. Juist om uit de crisis te komen, moeten we meer producten kopen. Hierdoor stijgt namelijk de productie, waardoor meer banen ontstaan en we met zijn allen weer meer geld en koopkracht hebben.

Koopkracht en verwachte koopkracht in Nederland Bron: cpb.nl

Koopkracht en verwachte koopkracht in Nederland
Bron: cpb.nl

Renteverlaging en inflatie

Hoewel deflatie niet helemaal denkbeeldig is, is het voorlopig nog lang niet zo ver. Het goede nieuws is dat door de lage inflatie de rente waarschijnlijk verlaagd zal worden. Hierdoor wordt het voor bedrijven weer makkelijker om te investeren, waardoor de economie weer aan zal trekken.

Afbeelding: z24

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email