Kleine afname werkloosheid in derde kwartaal

Eerder schreven we dat er in augustus 2013 683.000 werklozen waren in Nederland, dit was 8,6% van de gehele Nederlands bevolking. In 2014 begon er een voorzichtig herstel van de arbeidsmarkt en iets meer dan een jaar later is de werkloosheid gedaald naar 8,0%. Er is bekend gemaakt dat er in het derde kwartaal van 2014 een bescheiden groei van banen en vacatures heeft plaatsgevonden en dat de werkloosheid verder is gedaald. Wel nam de langdurige werkloosheid verder toe.

Minder werkloosheid

In het derde kwartaal is de werkloosheid verder gedaald. In totaal zaten er 635.000 thuis zonder baan. Dit is fors lager dan een kwartaal eerder, toen waren er 37.000 mensen meer werkloos. Er is een goede lijn ingezet want in het tweede kwartaal daalde de werkloosheid ook al met 12.000. Dit was ook noodzakelijk aangezien het aantal werklozen begin 2014 de hoogste stand van deze eeuw had bereikt. De grootste banenstijging vond plaats in de zakelijke dienstverlening en in de handel, het gaat hier voornamelijk om uitzendkrachten. In de zorg en de bouw neemt de werkloosheid echter nog steeds toe. Vergeleken met de rest van Europa is de werkloosheid in Nederland laag.

werkloosheid

 

Langdurige werkloosheid neemt toe

Vooral onder de 25- tot 45- jarigen is de werkloosheid afgenomen. Bij jongeren en 45-plussers nam de werkloosheid minder sterk af. Het is moeilijk voor werkloze jongeren om aan een baan te komen. Het aantal mensen dat langdurig werkloos is blijft toenemen terwijl de kortdurende werkloosheid afneemt. In het afgelopen kwartaal was 45% van alle werklozen minimaal één jaar werkloos terwijl dit een jaar eerder nog 35% was.

Vacatures nemen toe

Het totaal aantal vacatures is toegenomen met 5.000 tot een totaal van 113.000 in het derde kwartaal van 2014. Voor het vijfde kwartaal op rij neemt hiermee het aantal vacatures toe. Het aantal vacatures nam vooral toe in de sectoren handel in industrie. Dit is te verklaren met de daling in werkloosheid in deze sectoren. Hoe meer nieuwe vacatures er gedurende het kwartaal zijn ontstaan en vervuld geeft de mate van beweging aan op de arbeidsmarkt. De dynamiek op de arbeidsmarkt neemt toe. Er kwamen 179.000 nieuwe vacatures op de markt en er werden er 174.000 van vervuld.  De vraag is of Nederland deze groei kan doorzetten of dat er in 2015 toch stagnatie in de groei plaatsvindt.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email