Herstel voor de industrie ondanks economische crisis

November 2013 — Het gaat wat beter met de industrie in de eurozone, na het herstel dat zich inzette in het derde kwartaal, blijkt nu dat deze trend zich voortzet in het vierde kwartaal. Een belangrijke graadmeter voor hoe het met de industrie gesteld is, is de inkoopmanagersindex (PMI). Wanneer de PMI boven de vijftig uitkomt, duidt dit op groei. In oktober was de PMI 51,3.

“De Nederlandse economie lijkt minder slecht te gaan, volgens De Nederlandsche Bank klimt de economie in het derde kwartaal zelfs uit de recessie.” rtlZ

Toename van het aantal orders en productie

IndustrieIn de hele eurozone is de productie dan ook omhoog gegaan en is het aantal orders gestegen. Er is dan ook in ruim twee jaar niet meer zoveel geproduceerd! Goed nieuws voor de economie dus en het lijkt erop dat de industriële productie dit jaar alleen nog maar meer groeit.

Gevolgen voor de werkloosheid

Hoewel dit allemaal goede berichten zijn, gaat de groei van het aantal nieuwe orders nog erg langzaam. Hierdoor zijn bedrijven nog steeds erg terughoudend in het aannemen van nieuwe mensen. Wellicht dat dit bijtrekt wanneer de groei de komende maanden flink doorzet, wat positieve gevolgen zal kunnen hebben voor de werkloosheid.

Economische groei in Europa Bron: CBS

Economische groei in Europa
Bron: CBS

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email