Gevolgen van de begrotingsafspraken 2014

Oktober 2013 — De nieuwe begrotingsafspraken voor 2014 zijn van invloed op ons allemaal. Maar wat betekent het nou concreet voor de gemiddelde Nederlander?

Macro-economische effecten

Als gevolg van de lastenverlichting in 2014 zal de consumptie licht stijgen. Dit houdt in dat we in 2014 meer koopkracht hebben en dus meer geld zullen kunnen uitgeven. De overheidsbestedingen blijven hetzelfde en de begrotingsafspraken hebben ook weinig effect op de werkgelegenheid. De werkloosheid zal echter wel licht dalen.

Gevolgen voor huishoudens met kinderen

Voor gezinnen met kinderen ziet het er goed uit in 2014, de kinderopvangtoeslag zal namelijk verhoogd worden.Voor gezinnen met kinderen ziet het er goed uit in 2014, de kinderopvangtoeslag zal namelijk verhoogd worden. Ook het afschaffen van de gratis schoolboeken dat voor 2015 in de planning stond, gaat niet door. Ook ouders met schoolgaande kinderen hebben dus voordeel van de nieuwe begrotingsafspraken.

Nadelen van de begrotingsafspraken

Voor een aantal bevolkingsgroepen zullen de begrotingsafspraken negatieve gevolgen hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de werkbonus voor oudere werknemers vanaf 2015 afgeschaft. Ook de geplande verhogingen van het kindgebonden budget in 2015 gaan niet in zijn geheel door, maar worden gehalveerd.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de gevolgen van de begrotingsafspraken 2014. Wie hier meer over wil weten kan het hele rapport (PDF, bron: CPB.nl) online lezen.

Lees hieronder de volledige begrotingsafspraken die gemaakt zijn:

Afbeelding: NRC

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email