Bedrijven worden gecompenseerd voor energiekosten

Oktober 2013 — De minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft besloten dat Nederlandse bedrijven die hoge energiekosten hebben doordat zij veel energie nodig hebben, gecompenseerd zullen worden. Dit om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te handhaven.

Nederlandse werkgelegenheid

Bedrijven in het buitenland betalen namelijk vaak veel minder voor hun energie. Hierdoor is het voor Nederlandse bedrijven die veel energie gebruiken steeds moeilijker geworden om te kunnen concurreren. Deze maatregel is vooral bedoeld voor bedrijven in de chemische industrie en de staalindustrie. Door Nederlandse bedrijven te compenseren voor hun energieverbruik, kan de werkgelegenheid in Nederland gehandhaafd blijven. Wanneer deze bedrijven namelijk niet gecompenseerd worden voor hun kosten, is de kans groot dat zij hun activiteiten verplaatsen naar landen waar minder betaald hoeft te worden voor energie. Dit zou ten koste gaan van vele Nederlandse banen.

Concurrentiepositie

Ook in Duitsland, België, Engeland en Noorwegen krijgen bedrijven die veel energie verbruiken hiervoor compensatie. De Nederlandse maatregel is dan ook hard nodig om de concurrentiepositie van de Nederlandse chemie- en staalindustrie te kunnen handhaven.

Bron en afbeelding: Rijksoverheid.nl

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email